Termin realizacji na kalendarze trójdzielne uległ wydłużeniu do 25 dni roboczych.